fbpx
БГ Календар ООД
календарна кампания

БГ КАЛЕНДАР ООД

– ИДЕИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ

Ние сме производители на луксозни многолистови стенни, настолни и работни календари.
Имаме удоволствието да ви предложим творчески решения, които могат да реализират печалба и в същото време са идеални за подарък.

За нас

БГ КАЛЕНДАР ООД e юридическият субект, притежател на търговската марка,  регистрирана в Патентното ведомство на Ребублика България под №159672.
Неправомерното ѝ използване от друг търговец, преследващ извличане на печалба чрез недобросъвестно привличане на потребители със заблуждаваща реклама, е закононарушение според българското и европейското законодателство.

БГ КАЛЕНДАР ООД е производител на луксозни многолистови стенни, настолни и работни календари.
Познавате ни. Ние предлагаме широк спектър от печатни и рекламни услуги.
Онова което ни отличава, е персоналното отношение към всеки клиент.
Притежаваме опита и квалификацията.
И никога не правим компромис с качеството на нашите продукти и услуги. Kакто и с доверието на нашите клиентите.
Ние уважаваме колегите си, конкурентите си и законите. Защото сме БГ КАЛЕНДАР

лого ОП и ЕС

Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

БГ КАЛЕНДАР ООД подписа Договор по процедура BG16RFOP002-2.073-1587-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Сумата е 10 000 лв., от които 8500 лв. са европейско, а останалите 1500 лв. са национално съфинансиране.
Проектът стартира на 26.06.2020 г. и с продължителност 3 месеца, като приключва на 26.09.2020 г.
www.eufunds.bg

error: Content is protected !!